Промените в глобален мащаб – население и как влияе това на Земното кълбо

Популацията на множество биологични видове отнема милиони години, но Хомосапиенс е изключително нещо. И въпреки това 120 хил. години са нужни на човека, за да постигне първата част от 1 милиард и още 206 години, за да достигне 6 млд. По последни официални данни, направени през 2011 година в отдел Население и популация на ООН, става ясно, че броят на хората надвишава 7-милиарден. От една страна статистиките са положителни, но от друга по данни става известно и, че се очаква до 9 млд. да нарасне населението, а в 2100 година да е 10 млд.

И на фона на тези статистики излиза, че съществуват 5 ясно изразени промени, които повлияват над глобалния климат, а те, по всяка вероятност, ще се отразят някой ден и на нашите деца, внуци и всички те ще бъдат свидетели на един апокалипсис. В два раздела събрахме по-важните неща около тях:

1. Географски изменения на броя на населението на планетата – Китай е водеща страна по население в света. Африка, вземайки предвид географските размери не е сред пренаселените континенти. Очакванията обае показват и стресиращи цифри, а те са, да се променят драстично. Към момента политиката в Китай за не повече от 1-но дете намалява популацията, но за Африка такива закони няма и към момента една жена там, ражда по 7 деца. Според специалистите, до 2020 г. се очаква Индия да надмине цифрите на Китай, а населението на сахарски африканските държави да е над индийското до 2040 г. Или казано разбираемо на всеки един европеец да се равняват по 5 африканеца.
(още…)

Аномалии и очакван апокалипсис

В продължение на предходна тема, се спираме на 5 важни фактора от промените, които оказват влияние на природа, околна среда и бъдещето на земята:

3. Вода – в индустриализираните държави, вече е факт липсата на вода. Населението е само малка част от проблемите този природен ресурс да бъде изчерпан. Учените са и на мнение, че липсата на ресурси ще стигне до конфликти и експлоатация. Базирайки се на така важния и ценен ресурс на планетата ни и вземайки предвид намаляване валежите в някои части на планетата ни, както и бързия ръст на населението, се очаква водата да достигне своя спад. Не са за пренебрегване и предположенията, че липсата на вода на Земята може да доведе до воини. Наред с това се очаква и сериозна граница между богати и бедни, а вземайки предвид и фактите, че заможните се нуждаят от по-голям капацитет на ресурс за задоволяване на потребностите ходът на враждебността между богати и бедни може да е необратим процес. (още…)